Kardijoloji

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Eskiden dahiliyenin bir alt dalı olarak gösterilen kardiyoloji, günümüzde ayrı bir branştır.  

Genel olarak göğüs sıkışması, çarpıntı, gaz şikâyeti, nefes darlığı, yorgunluk duygusu ve ender olarak ateş gibi çeşitli belirtilerle kendini belli eden kalp hastalıkları, dünyada ve ülkemizde başlıca görülen sağlık sorunlarından biridir. Kalp hastalıkları çok küçük yaşlardan, ileri yaşlara kadar geniş bir yaş aralığında ortaya çıkmaktadır. 

Kardiyoloji Neye Bakar ?

 • Koroner Arter Hastalıkları (açık anjiyografi balon + stent işlemleri)
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp ritmi bozuklukları
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Aort damarı hastalıkları
 • Periferik damar hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi / Dislipidemi (lipit metabolizma hastalıkları)

Kardiyoloji Hastalıklarında Belirtiler

Kardiyoloji hastalıklarının belirtileri hastalığın çeşitlerine göre değişkenlik göstermekle beraber, yaygın olanları şunlardır:

 • Kalp çarpıntısı
 • İstemsiz kilo kaybı
 • Genellikle arter hastalığına sahip kişilerde göğüs ağrısı
 • Kalp yetmezliğine bağlı olarak gelişen solunum güçlüğü ve gece idrara çıkma
 • Kalp kapakçıkları ile ilgili problemlerde ortaya çıkan hemoptizi yani kan kusma
 • Solunum güçlüğünün ağırlaşmasına bağlı olarak gelişen ortopne
 • İmpotans yani sertleşme problemi
 • Yaygın olarak görülen kardiyolojik semptomlarından biri olan senkop yani bayılma
 • Kalp yetersizliğinin en karakteristik belirtisi olan paroksismal nok

Kardiyoloji Merkezimizde Bulunan Teknik Ekipmanlar

Koroner anjiyografi: Koroner anjiyografide kalbi besleyen damarların görüntüsü alınır. Anjiyografi sırasında lokal anestezi kullanıldığı için hasta herhangi bir ağrı ya da acı hissetmez. Anjiyografinin uygulandığı tekniğe göre hastanın belirli bir süre hastanede kalması gerekebilir.

Ekokardiyografi (EKG): Kalp yetmezlikleri ve kalp kapaklarındaki bozuklukların tanısında kullanılan EKO bir prop aracılığıyla kalp yapısının incelenmesini sağlar.

Transözofajiyal Ekokardiyografi (TEE): Yaygın olarak kullanılan yüzeysel ekokardiyografi yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir. Buna da transözofajiyal ekokardiyografi denir. Gastroskopiye benzer bir tetkiktir.

Stres (Eforlu ve İlaçlı) Ekokardiyografi: Stres ekokardiyografi, diğer adıyla eforlu ekg, kişiye ilaç verilerek egzersiz yaptığı sıradaki kalp atışlarının kaydedilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Egzersiz yaparken, kalbin en çok ihtiyaç duyduğu anda, yeterli oksijen ve uygun kan akışı alıp almadığını belirlemede yardımcı olmak için kullanılır. Göğüs ağrısı gibi koroner kalp hastalığı belirtileri (koroner arter hastalığı) gösteren hastalara da bu test yapılabilir.

Holter (Tansiyon + ritim holter, 24, 48 ve 72 saat): Hastanın kalp ritminin takip edilebildiği, giyilebilen cihaza holter denir. Holterin, kalp ritmini incelemek için 24, 48 veya 72 saat vücutta kalması gerekebilir.

BT koroner anjiyografi: BT koroner anjiyografi, kontrast madde kullanılarak çekilen tomografik bir görüntüleme metodudur. Kalpteki anatomik bozukluklar gibi çoğu hastalığın tedavisini planlamada yardımcı olan bir yöntemdir.

Kalsiyum taraması: Koroner damarlarda yapılan kalsiyum taramasında, damardan herhangi bir ilaç verilmez ve yaklaşık 15 saniye gibi kısa bir sürede sonuç alınır. Damarlarda biriken kalsiyumun saptanması ile hastaların kalp hastalığı açısından riski belirlenebilmekte, erken teşhis ile önlem alınabilmektedir.

Kardiyoloji Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

 • Kardiyak katerizasyon ve koroner anjiyografi
 • Koroner anjiyoplasti
 • Stent yerleştirme
 • Kalp pili takılması (biventriküle, ıcd)
 • Tüm acil işlemler
Resim
X