Medikal Onkoloji

Kanser teşhisi konulan hastaların tanılama, tedavi planlaması ve tedavi sürecinde titiz bir uygulamaya tabi tutulması gerekmektedir. Multidisipliner bir yaklaşıma sahip olan medikal onkoloji birimi, hastanın tedavi sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve bu sürecin her aşamasının takip edilmesi aşamalarında katılımcı olarak yer almaktadır. Uzman medikal onkologların yürüttüğü bu süreç, hastanın rahat bir tedavi aşaması geçirmesi için bütün hazırlıkların yapılması ile başlamaktadır. Tespit edilen kitlenin büyüklüğü ve huy durumuna göre ise kemoterapi ya da ilaç tedavisi seçimi yapılarak tedavi süreci devam etmektedir.

Medikal onkoloji birimi; radyoloji, patoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve diğer dahiliye birimleri ile iş birliği yaparak tedavinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için gerekli bütün önlemleri almaktadır. Tedaviye gereksinim duyan kanser hastalarının yanı sıra kanser şüphesi taşıyan kişilerin de bütün test ve tetkikleri hassasiyetle gerçekleştirilmektedir. Böylece kanser hücresinin erken teşhis edilmesi sağlanarak hızlı bir şekilde tedavi aşamasına geçilmektedir.

Kanser tedavisi için gerekli olan kemoterapi süreci, medikal onkoloji servisinde ayakta tedavi ile gerçekleştirilmektedir. Hastanın genel sağlık durumunun ayakta tedaviye izin vermemesi gibi durumlarda ise uzman onkologun onayıyla yatarak tedavi işlemleri başlatılmaktadır. Tedavi gören hasta, yatışından itibaren tedavi aşamaları ile ilgili doğru bilgilere erişmek için doktor ile sürekli iletişim halinde kalmaktadır. Bunun yanı sıra hasta yakınları da sürecin işleyişi hakkında daha detaylı bilgi almak için medikal onkoloji hemşireleri ve servisin klinik psikologlarından danışmanlık alabilmektedir. 

Resim
X